Reglement

Het schoolreglement: hierin staat allerlei nuttige informatie over het dagelijkse schoolleven.

Deel 1: Algemene informatie      PDF-pictogram schoolbrochure 2017-2018 - deel 1 algemene informatie.pdf

Deel 2: opvoedingsproject          PDF-pictogram schoolbrochure 2017-2018 - deel 2 het opvoedingsproject.pdf

Deel 3: schoolreglement             PDF-pictogram Schoolbrochure 2017-2018- deel 3 het reglement.pdf

Deel 4: info en afspraken            PDF-pictogram schoolbrochure 2017-2018 - deel 4 info en afspraken.pdf

Deel 5: infobrochure onderwijswetgeving - Katholiek Onderwijs Vlaanderen     PDF-pictogram Infobrochure onderwijsregelgeving september 2017.pdf