Centra voor leerlingenbegeleiding

Het vrije CLB - Halvemaanstraat 96 te 9040 Sint-Amandsberg is de dienst die onze leerlingen tijdens de hele studieperiode volgt en hen samen met het schoolteam helpt de ontwikkelingsperiode in ideale omstandigheden te doorlopen.
Deze dienst staat u ook bij om uw keuze te helpen bepalen bij het einde van een onderwijscyclus. Ook op medisch vlak worden er vanuit het CLB een aantal onderzoeken gepland. Vooral de preventieve gezondheidszorg is prioritair.
 
De volgende personen begeleiden onze school :
- Mevr. Noor Geeroms, pedagoge ( contactpersoon )
- Mevr. Leen Christiaens, schoolarts
- Mevr. Charlotte Lagae, verpleegkundige
- Mevr. Charlotte Fiers, maatschappelijk werkster
 
Klik hieronder als u graag meer info hebt over het CLB.
 
Allen te bereiken op het adres :
VCLB regio Gent
Halvemaanstraat  96
9040  Sint-Amandsberg
Tel. 09/277 84 00