Welkom op onze vrije basisschool de Krekel!

Elk kind is belangrijk en als school willen wij dan ook de weg zoeken om elk kind zoveel mogelijk kansen te geven. Daarom willen wij vertrekken vanuit de eigenheid van het kind zodat het kind optimaal kan geholpen worden in zijn groei naar zelfstandigheid, verantwoordelijkheidszin, verdraagzaamheid, weerbaarheid, … Het is onze taak als school kinderen te begeleiden in het opgroeien naar volwassenheid in een maatschappij met die verscheidenheid.

Gewoon ‘zorg dragen voor kinderen’ is onze prioriteit.

In de kijker

Leerlingenraad

okt
16
Leerlingenraad

Vandaag kwam de leerlingenraad voor de eerste keer samen dit schooljaar.

Onder leiding van juf Bo en juf Lieve kwamen de afgevaardigden van het derde tot en met het zesde leerjaar samen om de vragen en verwachtingen door te geven. Juf Ruth zal samen met meester Wim en de leerkrachten heel wat zaken bespreken. Samen maken we school.

Fijn dat leerlingen zich engageren en hun klasgenoten willen vertegenwoordigen!

 

20 jaar brugfiguren!

okt
19
20 jaar brugfiguren!

En daar zijn we fier op!

20 jaar bruggen bouwen tussen ouders en school.
Samenwerken, als gelijkwaardig partners, in het belang van onze kinderen.
En dit voor alle kinderen en ouders! Daar willen we elke dag aan werken.
Juf Christa  maakt daar zeker een verschil, uiteraard samen met alle andere betrokkenen maar vandaag zetten we haar eens extra in de bloemetjes!

Bedankt juf Christa!

Dankjewel stad Gent om dit te verankeren binnen het onderwijs in onze stad!
We duimen dat we ook in de toekomst steeds kunnen rekenen op de ondersteuning!

Mosselfeest

nov
25
Mosselfeest

Eetfestijn op De Krekel... Jij komt toch ook?

Klik PDF-pictogramhier voor de uitnodiging. Je kan je inschrijving ook doormailen naar vbs.dekrekel@sintjv.be .

Welkom!