Leerlingenraad

De leerlingenraad is ontstaan in april 2013.

Leerlingen uit het tweede, derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar komen op regelmatige basis samen o.l.v. enkele leerkrachten en de directie. Per leerjaar worden twee of drie leerlingen ‘verkozen’ door hun eigen klas om hieraan deel te nemen en hun leeftijdsgroep te vertegenwoordigen. De bedoeling is leerlingen te laten participeren om samen op zoek te gaan naar initiatieven die de schoolwerking kunnen verbeteren of aangenamer maken. In de eigen klas worden voorstellen verzameld waarbij elke leerling zijn mening kan geven. De afgevaardigden uit die klassen brengen deze mee naar de raad. Hierbij leren en oefenen de leerlingen heel wat vaardigheden: een mening geven, luisteren naar elkaar, voor een groep spreken, discussiëren, overtuigen, argumenteren, aanvaarden dat een voorstel niet wordt gevolgd, samenwerken, een verslag schrijven, verslag uitbrengen in de eigen klas.

We geloven in een aangename en vlotte samenwerking.

Enkele zaken die we reeds aanpakten met de leerlingenraad:

  • vredeshoek: een plek waar we naar toe kunnen om een ruzie rustig uit te praten
  • muziek op de speelplaats: elke vrijdag speelt er muziek - alle klassen mogen verlanglijstjes indienen bij juf Joke
  • propere toiletten daar gaan we voor! Om iedereen te stimuleren maakten we een cool toiletlied samen met juf Emmie.
  • spelletjesboek: We verzamelen toffe spelletjes die we groeperen in een boek. Zo hebben we nog meer ideetjes om te spelen!
  • ...