Schoolraad

De schoolraad is een raad met vertegenwoordiging van een aantal leerkrachten, de directie, de lokale gemeenschap en 4 ouders van de krekel.

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school.

Keuzes van de school, bv. rond jaarthema's, specifieke pedagogische activiteiten enz. komen hier aan bod.

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. Zo is bv. het advies van de schoolraad nodig bij opmaken van het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, verbouwingswerken aan de school enz. Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd. De schoolraad komt ongeveer 3 keer per jaar samen.

Leden: 
Lies Leroy
Katrien Vlieghe
Stien Steeno
Nele Coppens